Communicatie en werving

Als we de mensen in Bolsward willen bereiken zijn daar tegenwoordig natuurlijk meer dan voldoende kanalen voor. Op de website heldenvanbolsward.nl zullen de laatste ontwikkelingen van het project komen te staan. Ook kunnen mensen zich hier inschrijven als deelnemer en/ of een kaartje bestellen als ze willen komen kijken. Deze link zal veelvuldig gedeeld worden.

De Sociale Media worden natuurlijk ook benut. Het zou mooi zijn als we mensen uit de deelnemersgroep hebben die zich hier (onder begeleiding) op willen richten. Daarnaast is er vanuit de verschillende partijen goed contact met het Bolswards Nieuwsblad, maar ook met Omroep Súd-West en andere partijen die veel bekendheid genieten in de directe regio van Bolsward.

Er zal een mooi beeld gemaakt worden van de voorstelling dat we kunnen gebruiken op (digitale) flyers en posters en waar we ook fondsen en sponsoren op zullen vermelden.

Mond-tot-mondreclame is eigenlijk het beste middel om mensen te bereiken. Via andere projecten zoals de voorstelling ‘Hid Hero en het referendum’ en het Bolswarder Duwtje zijn al veel mensen op de hoogte dat we dit project volgend jaar gaan starten. Daarnaast hebben de samenwerkingspartners hun eigen netwerk die zij graag bij dit project willen betrekken.

Herhaling is de kracht, dus door bovenstaande middelen te combineren bereiken we de spelers en vrijwilligers. Door ervaring weten we dat dit de juiste wegen zijn om te bewandelen omdat deze tot het beste resultaat leiden.