De organisatie

Stichting Huis van Compassie Bolsward, stichting Culturele Staten (Patershuis Bolsward valt hier ook onder) en Mein Theater hebben samen dit project onder hun hoede. Daar is natuurlijk een goede taakverdeling voor nodig zodat de deelnemers goed tot hun recht komen in dit project.

Het Huis van Compassie zal samen met Culturele Staten zorgen voor de organisatie en uitvoering van het project. Het werven van deelnemers is een belangrijk onderdeel en hierin zal het Huis van Compassie een grote rol spelen. Met het netwerk dat zij heeft, kunnen we juist die verschillende lagen in Bolsward bereiken. Daarom zal het maatschappelijke deel van dit project in hun handen liggen.  Stichting Culturele Staten heeft een jarenlange ervaring met het organiseren van laagdrempelige locatievoorstellingen en kan hier goed in pionieren samen met Mein Theater: de theaterschool van Bolsward. Daarnaast zal door het team van Culturele Staten de beleidsmatige en organisatorische kant verder ingevuld worden, zodat de productie van dit project stevig van de grond komt.  Dit project kunnen we natuurlijk niet alleen bouwen en we betrekken dan ook verschillende samenwerkingspartners om ons team stevig neer te zetten.

De artistieke invulling zal door Culturele Staten en Mein Theater gedaan worden in de personen van Meiny Bakker (Mein Theater) en Kirsten Dijk (Patershuis Bolsward). Twee ervaren theatermakers met een groot hart voor Bolsward en een stevig netwerk van andere cultuurmakers die bij deze voorstelling betrokken worden op gebied van dans en muziek.