Doelgroep

Deelnemers
De deelnemers die we voor dit project zoeken wonen in Bolsward e.o. en zij hoe-ven geen ervaring te hebben of auditie te doen. Er is plaats voor 30 tot 40 spelers in de leeftijd van 13 tot 113. Wellicht dat sommige scénes ook om kinderen vragen: deze zullen we dan later benaderen en ook pas later in het repetitieproces betrek-ken. Deelname is gratis en we hopen op een gemêleerd gezelschap uit verschillen-de lagen van de bevolking.

Vrijwilligers
Er is een flink aantal vrijwilligers nodig om de productie van deze voorstelling van de grond te krijgen. Hierbij kun je denken aan het faciliteren van de repetitieavon-den, maar ook aan benodigdheden voor de uitvoering van de totale productie: zoals kostuums, decors, techniek, publieksbegeleiding, etc… We zullen ongeveer 15 vrijwilligers nodig hebben. Zowel Stichting Huis van Compassie als stichting Cul-turele Staten hebben in Bolsward en omgeving een groot netwerk waardoor het zeker is dat er een stevige productiegroep van vrijwilligers bijeen gebracht kan worden. De eerste enthousiastelingen hebben zich al gemeld.

Verhalenvertellers
Uit eerdere ervaring weten we dat er mensen zijn die mooie verhalen kennen, maar niet persé als deelnemer in een project willen stappen. Deze mensen bereiken we tijdens de info- en verhalenavonden, waarbij we iedereen die interesse heeft ver-tellen over onze plannen voor de voorstelling om daarna onder het genot van kof-fie met elkaar in gesprek te gaan om de verhalen te verzamelen. Mocht het nodig zijn om een verhaal extra uit te diepen, dan kunnen we deze verhalenvertellers op een later moment nog bezoeken.

Publiek
Het publiek dat we bereiken komt uit Bolsward en de regio. Locatievoorstellingen die vooral het lokale verhaal vertellen, trekken mensen uit de directe regio aan. Ook zal de spelersgroep haar achterban willen uitnodigen. We zullen 4 tot 6 voor-stellingen gaan spelen en we hopen tussen de 300 en 500 bezoekers te mogen ontvangen. De entreeprijs houden we laag, zodat de voorstelling voor zoveel mo-gelijk mensen toegankelijk is.