Inhoud van de voorstelling

In dit participatieproject gaan we samen met de deelnemers de voorstelling maken. Dat betekent dat we niet gaan werken vanuit een vast of bestaand script: we maken ons eigen verhaal met mooie scénes die uiteindelijk één prachtig geheel gaan vormen. De theatermakers hebben hier veel ervaring mee waardoor zij de deelnemers goed kunnen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en in het geheel van de voorstelling.

Zoals de titel van dit project al duidelijk zegt, gaat deze voorstelling over Helden: wie zijn onze helden eigenlijk, waarom en wat maakt een held dan zo heldhaftig? We duiken de historie in waarbij we de voor Bolsward belangrijke figuren als Titus Brandsma en Gysbert Japicx zeker niet zullen vergeten.

Tijdens de info- en verhalenavonden nodigen we mensen uit om met hun eigen unieke heldenverhaal te komen: een verhaal dat ze misschien zelf hebben meegemaakt of kennen uit de geschiedenis van Bolsward. Ook mag men een naam op de ‘wall of fame’ hangen: onze heldenmuur waar alle helden een plekje krijgen tijdens ons project. We willen natuurlijk graag weten waarom iemand op de muur mag hangen.

Helden zijn van alle tijden, maar wat zou er gebeuren als Titus (Brandsma) en Gysbert (Japixc) vandaag in Bolsward zouden rondlopen: zou iemand hen herkennen, zou iemand deze mannen herkennen als held, of worden helden alleen (h)erkend na hun dood? Voor wie zou jij een standbeeld willen oprichten, of wie zou jij voordragen voor een lintje van de koning? Welke superkrachten zou jij willen bezitten en welke heldendaden zou je dan verrichten? Door samen op zoek te gaan naar de antwoorden op deze vragen, rijgen we de verhalen aan elkaar tot één grote voorstelling die zich op verschillende locaties gaat afspelen.