Planning

Het Huis van Compassie heeft in het afgelopen jaar een mooie opstartperiode gehad: er is meer bekendheid verworven en ook raakt de activiteitenkalender steeds voller, een mooi moment dus om komend jaar te starten met de uitvoering van Helden van Bolsward. We strekken het project uit over een langere periode en verschillende onderdelen van het proces zullen we de revue laten passeren. In een tijdspad ziet dat er als volgt uit:

Februari – Maart – April 2023
Info- en verhalenavond organiseren
Deelnemers werven
4 workshops organiseren
Communicatiekanalen aanspreken
Script en artistiek draaiboek samenstellen

Mei – Juni – Juli 2022
Start repetitieperiode
Locatiebezoek
Samenstellen vrijwilligersgroep
Productie opstarten rond kostuums, decor, techniek

September – Oktober 2023
Repeteren op locatie
Start kaartverkoop

Oktober 2023
Doorlopen en generale
4 tot 6 uitvoeringen

November 2023
Evaluatie en afrekening
Eindafsluiting met alle betrokkenen