Samenwerkingspartners

Andere samenwerkingspartners met wie we ons verbinden zijn;

  • Cultuurhistorisch centrum de Tiid, hier zullen we gebruik maken van de ruimtes en ons laten inspireren door de expositie die specifiek over bekende Bolswarders gaat.  
  • De productie Hid Hero en het referendum, die in september gespeeld wordt, kent veel enthousiastelingen die graag mee willen doen aan dit project als vrijwilliger, zoals de kostuumgroep.
  • Werkgroep Uitfestival Bolsward  heeft een groot netwerk als het gaat om de culturele instellingen en verenigingen: zij kan ons helpen om veel mensen in het culturele veld te bereiken.
  • Deelwinkel Bolsward is een plek waar mensen uit verschillende lagen van de bevolking samen komen en waar veel verhalen over de tafel gaan. Graag drinken we hier een bakje koffie mee om verschillende mensen te ontmoeten en hun verhalen te horen.
  • Kledingbank Goed Spul  is veel in contact met kwetsbaardere doelgroepen en kan een aandeel leveren in de kostuums.
  • Het Sociaal Collectief ¬†heeft als welzijnsorganisatie een belangrijke rol in Bolsward voor verschillende kwetsbare doelgroepen. Juist binnen deze groepen zoeken we mensen die het aandurven om aan dit project deel te nemen. Samen met het Sociaal Collectief zullen we dan ook bekijken hoe we de drempel zo laag mogelijk kunnen houden.
  • Bolswarder Duwtje, een project van Bibliotheek Bolsward dat naadloos aansluit op ons project. In het Bolswarder Duwtje worden mensen gevraagd om naar elkaar om te kijken door mensen die hulp nodig hebben de helpende hand te bieden. Het Bolswarder Duwtje wordt namens Bibliotheek Bolsward uitgevoerd door Culturele Staten en begint met het verzamelen van verhalen. Enkele van deze verhalen en/ of de verhalenvertellers kunnen meegenomen worden in Helden van Bolsward.

Dit zijn de partijen en projecten die we bij aanvang benaderd hebben om aan te sluiten, tijdens het traject zullen we veel meer partners gaan tegenkomen. Ook zijn er individuele cultuurmakers die we graag mee willen nemen in dit project door hen workshops te laten verzorgen of mee te laten denken in het artistieke proces.